หลังจากซื้อ Beta-x เจ้าหน้าที่โทรมารำคาญมาก – Pantip

https://pantip.com/topic/42261922


คุณได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Beta X ที่มีไว้สำหรับแก้อาการไอ และหลังจากที่คุณรับประทานไปแล้ว ได้มีเจ้าหน้าที่ของ Beta X โทรมาสอบถามอาการของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าอาการของคุณดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งตัวยาทำให้อาการของคุณดีขึ้นจริง แต่คุณก็รู้สึกว่าการที่พนักงานโทรมาบ่อยครั้งนั้นทำให้คุณรู้สึกรำคาญ ทั้งๆ ที่บางครั้งคุณไม่สะดวกที่จะรับสาย และจากประสบการณ์นี้ คุณกำลังพิจารณาไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้อีกเนื่องจากความรำคาญจากการติดต่อของเจ้าหน้าที่ และคุณก็สงสัยว่ามีใครที่มีประสบการณ์คล้ายคลึงกับคุณหรือไม่

สำหรับการที่เจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามนั้น อาจเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลสถิติหรือตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ แต่สิ่งสำคัญคือความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่าการติดต่อเหล่านี้กลายเป็นความรำคาญ คุณอาจต้องการแจ้งกับทางบริษัทเพื่อปรับปรุงการบริการในอนาคตได้ครับ